Studieresult
Meisam A
Mohammad B
Jonathan A
Rickard B+
Resultatet av TE2A : B